7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Ada Yayınları Sayfa 80 Bilim Özgürlüğü Cevapları

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 80 Cevabı

Bilim insanlarının bilim adına bir şeyler üretmesi için en önemli gereklilik özgürce düşünebilmesi ve bunu uygulayabilme hakkının olmasıdır. Bilim ve sanat hürriyeti Anayasa’mız tarafından teminat altına alınmıştır. Anayasa’mızın ilgili maddesini okuyarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Bir bilim insanı olsanız hangi alanda çalışma yapmak isterdiniz? Örnek veriniz.

  • Cevap:  İletişim alanında çalışma yapmak isterdim. Çünkü bu dünyada en önem verdiğim konu bu.

2. Bilim adına yaptıkları çalışmalardan dolayı Engizisyon Mahkemelerinde yargılanan “Galile” gibi bilim insanlarını düşünerek yukarıdaki Anayasa maddesinin önemini açıklayınız.

  • Cevap: Bilimin gelişmesi ve ilerlemesi için özgürce düşünme hakkının var olması gerekmektedir. Özgürce düşünen ve kendi düşüncelerini yansıtan araştırmalar yapan bilim insanları mahkemeler tarafından yargılanmak yerine hakları korunmalı ve savunulmalıdır.

3. Aşağıdaki çerçeveye bilim özgürlüğünü yansıtan bir resim çiziniz.

  • Cevap: Bu resmi kendiniz çizmelisiniz.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla