7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Ada Yayınları Sayfa 86 Osmanlı Devleti’nde Toprak Yönetimi Cevapları

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 86 Cevabı

Osmanlı Devleti’nde topraklar mülk ve mirî arazi olarak ikiye ayrılmıştı. Mirî arazi gelirlerine göre çeşitli bölümlere ayrılmıştı. Mirî topraklar içinde dirlik araziler önemli paya sahipti. Aşağıda dirlik arazilerin bölümleri gösterilmiştir. Buna göre dirlik arazinin bölümleri hakkında kısa bilgiler yazarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

Has

  • Cevap: Yılda 100.000 akçeden fazla para getiren toprak parçalarına verilen isimdir. Sancak beyleri, beylerbeyleri ve divan üyeleri gibi önemli kişilere verilirdi.

Zeamet

  • Cevap:  Yılda 20.000 ila 100.000 akçe arasında gelir getiren topraklara verilen isimdir. İkinci derece devlet memurlarına tahsis edilirdi.

Tımar

  • Cevap: Yılda 3.000 ila 20.000 akçe arasında gelir getiren topraklara denilmekteydi. Bu topraklar, savaşlarda başarı gösteren kişilere verilir, bu kişiler de buradan elde ettikleri gelirin bir kısmıyla asker yetiştirir, bir kısmını ise maaş olarak alırlardı.

1. Osmanlı Devleti’nde tımar sisteminin uygulamasının nedeni

  • Cevap: Devletin her köşesindeki toprakların verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

2. Osmanlı Devleti’nde tımar sisteminin bana göre faydaları

  • Cevap:  Bana göre bu sistem, memurların devlete olan bağlılığını arttırmakla birlikte ülke çapında verimlilik sağlamıştır. Tımar sahibi olup da toprağını işletmeyenler, devlete belirli bir ceza ödemek durumunda kalırdı.

3. Siz Osmanlı Devleti kadar geniş bir ülkeye sahip yönetici olsaydınız nasıl bir toprak sistemi uygulardınız?

  • Cevap:  İsteyene işlemeyi istediği toprağı tahsis eder, onun gelirine göre bir miktar vergi alırdım.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla