7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Ders Kitabı Ada Yayınları 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri Sayfa 11 Derse Hazırlanalım Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

1. iletişim içerisinde bulunduğunuz kişinin hangi davranışları sizi olumlu olumsuz etkiler? Neden?

  • Cevap: Onun beni ciddiye almaması. Benle iletişim halindeyken beni dinlememesi, söylediklerimi küçümsemesi ve de her şeyi ben bilirim tarzında davranması hoşuma gitmezdi.

2. İyi bir arkadaşlık kurmak için nasıl bir iletişim içerisinde olmanız gerekir? Örnek veriniz.

  • Cevap: Öncelikle empati yeteneğimiz olması gerekir. Kendimizi karşımızdakinin yerine koymalıyız. Onu dinlediğimizi ciddiye aldığımızı değer verdiğimizi göstermeliyiz. Bu şekilde daha rahat iletişim kurabiliriz.

3. Kitle iletişim araçlarının hangi amaçlarla kullanıldığına örnekler veriniz.

  • Cevap: Genellikle haberleşmede kullanılmaktadır. Her türlü duygu ve düşünce ya da haber bu araçlar sayesinde kitlelere ulaştırılmaktadır. Mesela internet ya da telefon en çok kullanılan yöntemlerdir.

4. İnsanların iletişim araçlarından doğru bilgi alması neden önemlidir?

  • Cevap: Çünkü günümüzde çok ciddi bir şekilde bilgi kirliliği yaşanmaktadır. Bu da insanların yanlış bilgi sahibi olmalarına neden olmaktadır. Bu durum hem aile içinde hem de toplum içinde ciddi sorunların çıkmasına neden olmaktadır.

5. Basın mensupları insanların hangi davranışlarını haber yapabilir? Hangilerini yapamaz? Neden?

  • Cevap: Toplumu ilgilendiren her türlü olayı haber yapabilirler ancak özel haya ile ilgili kişisel konularda izin almadan haber yapamazlar. Çünkü insanların özel bilgilerinin korunma hakları vardır.

6. Atatürk’ün milli mücadele yıllarında ve Cumhuriyetten sonra iletişime önem vermesinin nedenleri neler olabilir?

  • Cevap: Çünkü iletişim olmadan hiç bir zaman gelişim olmaz. İnsanlar gelişmek ilerlemek istiyorlarsa öncelikle hem kendi aralarında hem de tüm toplum olarak doğru iletişim halinde olmalıdırlar.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla