7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Ders Kitabı Ada Yayınları 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri Sayfa 22, 23, 24, 25 Özgürlük ve İletişim Etkinlik Soruları ve Cevapları

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 22 Cevabı

1. Özgürlük deyince aklınıza neler geliyor? Açıklayınız.

 • Cevap: Özgürlük insanın seçimlerini yaparken kendi iradesini kullanabilme imkanı bulmasıdır. Özgürlük olmadan insanın hür ve mutlu yaşaması mümkün değildir. Çünkü düşünce olmadan ilerleme de olmaz.

2. “Bir kişinin özgürlüğü, başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biter.” sözünden çıkardığınız anlam nedir? Tartışınız.

 • Cevap: Bir insan her şeyi yapmakta özgür müdür? Elbette eğer yaptığı şey bir başkasının özgürlüğünü kısıtlamıyorsa mümkündür. Bazen insanlar bir başkasının yaşam hakkını ya da sırasını almaya kalkıyor. Bu başkasının özgürlüğüne vurulmuş büyük bir darbedir.

3. iletişim özgürlüğü deyince ne anlıyorsunuz?

 • Cevap: İnsanların iletişimlerinde özgür ve serbest olmaları anlamını çıkarıyorum. Çünkü insanların özel hayatı kimseyi ilgilendirmez.

♦ Yukarıdaki belgeleri inceleyerek ortak maddeleri söyleyiniz. Birçok ulusal ve uluslararası belgede kişi özgürlükleri hakkında benzer maddelere yer verilmesinin nedeni ne olabilir?

 • Cevap:

♦ İletişim özgürlüğü neden önemlidir?

 • Cevap:

♦ Basın özgürlüğünün olmasının önemini belirtiniz.

 • Cevap:

♦ Basın özgürlüğü olmasaydı, ne tür sorunlarla karşılaşırdık?

 • Cevap:

Günlük yaşamda gazete, televizyon ve radyodan nasıl yararlanıyorsunuz?

 • Cevap:

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 23 Cevabı

♦  Gazetecinin E.K.’nin fotoğrafını izin almadan başka bir haberde kullanmasını uygun buluyor musunuz? Bu haber E.K.’nin hayatını nasıl etkilemiştir?

 • Cevap:

♦ E.K.’nin yerinde siz olsaydınız neler hissedersiniz?

 • Cevap:

♦ E.K.’nin ailesinin ona inanmamasının nedenleri neler olabilir?

 • Cevap:

♦ E.K. bu durum karşısında neler yapabilir?

 • Cevap:

Kâzım Yılmaz’ın düştüğü durumu, Anayasa’mızın 20, 21 ve 28. maddelerine göre cevaplayınız.

 • Cevap:

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 24 Cevabı

Sizce Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) hangi ihtiyaçtan dolayı kurulmuş olabilir?

 • Cevap:

ALO RTÜK’e ne tür görüş veya öneri sunabilirsiniz?

 • Cevap:

İnternet Kurulu ülke çıkarlarını korumak için ne gibi görevler yapabilir?

 • Cevap:

İnternet’in yararları ya da zararları hakkında neler düşünüyorsunuz? Tartışınız.

 • Cevap:

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 25 Cevabı

Gazetecilerin Hak ve Sorumlulukları Sözleşmesi’nde yer alan yukarıdaki maddeleri inceleyiniz. Bu maddelere uyulup uyulmadığına dair örnekler veriniz.

 • Cevap:

Siz hakkınızda yapılan yanlış bir haber üzerine tekzip hakkınızı kullanır mıydınız? Niçin?

 • Cevap:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla