7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Ders Kitabı Ada Yayınları 3. Ünite Türk Tarihinde Yolculuk Sayfa 51 Derse Hazırlanalım Etkinlik Soruları ve Cevapları

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı

1. Türkler Anadolu’ya ilk olarak hangi dönemde gelmişlerdir? Araştırınız.

 • Cevap: Türkler Anadolu’ya ilk defa 11. ve 12. yüzyıllarda İran üzerinden giriş yapmıştır ve 1071 yılındaki Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır.

2. Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkmasında etkili olan faktörler neler olabilir? Araştırınız.

 • Cevap:Osmanlı Devletinin siyasi güç olarak ortaya çıkmasında şunlar etkili olmuştur;Osmanlı’nın bulunduğu jeopolitik konum.
  Osmanlı padişahlarının ileri görüşlü ve cesur olmaları.
  Adil ve hoşgörülü bir yönetim sistemine sahip olmaları.
  İskan politikası uygulamaları.
  Merkeziyetçi yönetim anlayışının benimsenmesi.
  Cihad ve şehadet düşüncesi.

3. Osmanlı Devleti ticari faaliyetlerini geliştirmek için neler yapmış olabilir? Örnek veriniz.

 • Cevap: Osmanlı’da ticareti geliştirmek için Anadolu’da ve Rumeli’de önemli noktalara ticaret yolları yapılmıştır. Ayrıca yabancı ülkelere kapitülasyonlar yani ticari ayrıcalıklar verilerek ticari faaliyetler geliştirilmeye çalışılmıştır.

4. Osmanlı Devleti’nin varlığını uzun süre devam ettirmesi ile hoşgörülü olması arasında nasıl bir ilişki vardır? Öğreniniz.

 • Cevap: Osmanlı Devleti hoşgörüsü sayesinde varlığını uzun yıllar devam ettirmiştir. Devlet içerisinde yer alan farklı ırktan ve dilden insanların bütün farklılıklarına saygı ve hoşgörüyle yaklaşılması o kişilerin Osmanlı’yı benimsenmesine ve her daim yanlarında yer almasını sağlamıştır. Böylece ayaklanmaların önüne geçilmiş ve devlet uzun süre hüküm sürmüştür.

5. Yaşadığınız ilde Türk kültürünü yansıtan hangi eserler bulunmaktadır? Araştırınız.

 • Cevap: İlden ile farklılık gösterebilen bir soru, ancak cevap olarak şunu verebiliriz; Yaşadığım ilde Türk Kültürünü yansıtan camiler, çeşmeler, kervansaraylar, medreseler ve türbeler bulunmaktadır.

6. Çok geniş sınırlara ulaşmış olan Osmanlı Devleti Avrupa’yı hangi açılardan etkilemiştir? Araştırınız.

 • Cevap: Osmanlı Avrupayı, halı dokumacılık, müzik, giyim, yemekleriyle, hoşgörülü politikası, bale gibi sahne sanatları, resim sanatı ve daha birçok konuda etkilemiştir.

7. Türk kültürüne ilişkin yapılacak bir araştırmada seyahatnamelerden nasıl yararlanılabilir? Açıklayınız.

 • Cevap: Seyahatnameler gezi kitaplarıdır . Türk Kültürü’ne ilişkin yapılacak bir araştırmada Seyahatnamelerden  şu şekilde faydalanılır.  Başka memleketlere giden gezgin kimseler gittiği yerlerin gelenek , görenekleri hakkında fikir sahibi olur , gezdiği yerlerin örf ve adetleri hakkında bilgi sahibi olur , kültürü hakkında bilgi sahibi olur ve seyahatnameler sayesinde  tüm bunlar günümüze kadar gelmektedir . Örneğin Evliya Çelebi gezip gördüğü şehirler hakkında bilgi sahibi olmakta ve bu da Türk Kültürüne katkı sağlamaktadır .İstanbul ile ilgili araştırmalar yapmakta ve buraların tarihi yerleri ile ilgili bilgiler edinmekte, İstanbul’un fethi hakkında, kuşatılması hakkında  birçok şey öğrenmekte ve bunları da seyahatnamesine yazıp insanların bilgilenmesi için kitap haline getirmekte ve kültürümüze  çok fayda sağlamaktadır .

8. Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketlerine neden ihtiyaç duyulmuştur? Araştırınız.

 • Cevap: Devlet otoritesini güçlendirmek,
  Devletin çağdaşlaşmasını sağlamak,
  Devletin toprak kayıplarına engellemek,
  Azınlıkların Osmanlı’dan ayrılmasını önlemek,
  Her alandaki sorunları çözüme kavuşturmak.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla