7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Ders Kitabı Ada Yayınları 3. Ünite Türk Tarihinde Yolculuk Sayfa 58, 59, 60, 61, 62, 63 Tohumdan Çınara Beylikten Devlete Etkinlik Soruları ve Cevapları

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı

Küçük bir beyliğin büyük bir devlet olmasını sağlayan etkenler neler olabilir?

 • Cevap: Küçük bir beyliğin, yöneticilerin ileri görüşlü ve cesur olmaları, hoşgörülü bir yönetimin bulunması, insanlar arasında ayrım yapılmaması, inançlarına bağlı olmaları, jeopolitik konumu gibi etkenler büyük bir devlet olmasını sağlayabilir.

Sizce Osmanlı beyliğinin kısa sürede büyümesinde etkili olan faktörler nelerdir?

 • Cevap:
 • Devletin coğrafi konumu,
  Yöneticilerin yetenekli, ileri görüşlü ve cesaretli olmaları,
  Bizans’a karşı gaza ve cihat anlayışıyla mücadele etmeleri,
  Fethedilen bölgelere Türklerin iskan edilmesi,
  Adaletli ve hoşgörülü bir politika izlemeleri,
  Anadolu’daki Türk beyliklerine karşı barışçı bir politika izlenmesi.

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı

Yerleştikleri alanı da göz önünde bulundurduğunuzda Osmanlılar önceleri hangi ülkelere ait paraları kullanmış olabilir?

 • Cevap: Yerleştikleri alan göz önünde bulundurulursa Osmanlılar önceleri Bizans ve Bulgaristan gibi ülkelerin paralarını kullanmış olabilirler.

Osmanlı’nın bu politikası sizce hangi amaçlara yöneliktir?

 • Cevap: Osmanlılar kuruluş döneminde güçsüz ve karışıklık içinde olan bölgelerde genişleme siyaseti izlenmiştir. Batıda güçlendikten sonra, Anadolu’ya yönelmişlerdir.

Denizci bir beylik olan Karesioğulları’nın Osmanlılara geçmesi Osmanlı Devleti’ne neler kazandırmış olabilir?

 • Cevap: Osmanlılar, Karesioğullarının donamasından yararlanmışlardır.
  Omanlı’ların Rumeli’ye geçişi kolaylaşmıştır.
  Bu beyliğin komutanları Osmanlı donanmasına geçmiştir.

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı

Anadolu Hisarı’nın yapılmasındaki amaç ne olabilir?

 • Cevap: İstanbul’un fethi sırasında Bizanslıların Karadeniz yolu ile yardım gelmemesini engellemekti

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 61 Cevabı

Osmanlı’nın Venediklilerle yapılan deniz savaşında başarılı olamamasının sebepleri neler olabilir?

 • Cevap: Osmanlı donanmasının Venedik donanmasından daha güçsüz olması, padişahın çocukları arasındaki taht mücadeleleri, Osmanlı’daki yabancıların savaşa kendilerini vermemesi bu savaşta başarısız olunmasının nedenleri olabilir.

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 62 Cevabı

Avrupa devletlerinin Osmanlıları sürekli Balkanlar’dan atmaya çalışmasının nedenleri neler olabilir?

 • Cevap:Osmanlı Devleti, kuruluş aşamasından itibaren Rumeli’ye geçmiş ve oraya doğru  fetihler yapmıştır. Bu da Avrupa Devletlerinde hem bir endişe hem de bir korku yaratmıştır. Çünkü Osmanlıların bütün Avrupayı fethetmesinden ve Müslümanlığın bütün Avrupa’ya yayılmasından korkmuşlardır.

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı

Balkanlar’daki Osmanlı eserlerinin korunması için neler yapılabilir? Örnek veriniz.

 • Cevap: Balkan devletleriyle ortak çalışmalar yapılabilir. Ortak müzeler kurulabilir. Oralara ödenek ayrılarak oraların bakımı ve korunması sağlanabilir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla