7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Ders Kitabı Ada Yayınları 3. Ünite Türk Tarihinde Yolculuk Sayfa 70, 71, 72, 73 Osmanlı Hoşgörüsü Etkinlik Soruları ve Cevapları

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı

Osmanlı Devleti’nde farklı kültür ve dindeki insanların uzun süre bir arada yaşamasının nedenleri sizce nelerdir?

 • Cevap:
 • Osmanlı’nın fethettiği yerlerdeki insanların dinlerine müdahale etmemesi.
  Osmanlının izlemiş olduğu hoşgörü politikası.
  Herkese eşit şekilde davranılması ve insanlar arasında ayrım yapılmamasıdır.

İstanbul’da yaşayan Rumlar, niçin “İstanbul’da kardinal külahı görmektense Türk sarığı görmeye razıyız.” demiş olabilir?

 • Cevap: Osmanlı Devleti çok uluslu bir devlet olduğu için içinde barındırdığı uluslara asla baskı yapmamıştır ve her zaman hoşgörülü olmuştur. Bu nedenle Rumlar bu sözü söylemişlerdir.

Fatih Sultan Mehmet Ayasofya’ya geldiğinde Hristiyanlara nasıl davranmış olabilir?

 • Cevap: Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya’ya geldiğinde Hristiyanlara karşı hoşgörülü davranmıştır. Ayasofya’yı camiye çevirdikten sonra camiye çevrilenlerin dışında kalan kilise ve havralara, hakkı olduğu halde müdahale etmemiştir.

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı

Sayfadaki görsellerden yararlanarak Osmanlı’da Müslüman olmayanlara nasıl davranıldığını söyleyiniz.

 • Cevap: Osmanlı Devleti başlangıçtan itibaren gayrimüslimlerin ibadet ve ayin hürriyetlerine büyük önem vermiştir. Bütün gayrimüslim unsurlar, kendi mezheplerine göre dini ibadet ve ayinlerini tam bir serbestlik ve hoşgörü içinde yapabiliyorlardı. Gayrimüslim toplulukların kendilerine mahsus kilise, manastır, havra ve diğer ibadet yerleri ile kendilerine mahsus mezarlıkları vardı. Kiliselere ve kiliselere ait vakıf arazilerine kimse karışamazdı.

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 72 Cevabı

Fatih Sultan Mehmet’in Bosnalı ruhbanlara verdiği fermanı okuduğunuzda Osmanlı Devleti’nin izlediği hoşgörü politikası hakkında neler söyleyebilirsiniz?

 • Cevap: Bu fermanı taşıyan Bosna rahiplerine lütufta bulunup şu hususları buyurdum: söz konusu rahiplere ve kiliselerine hiç kimse tarafından engel olunmayıp rahatsızlık verilmeyecektir. bunlardan gerek ihtiyatsızca memleketimde duranlara ve gerekse kaçanlara emn-ü aman olsun ki, memleketimize gelip korkusuzca sakin olsunlar ve kiliselerinde yerleşsinler diyerek ne kadar hoşgörülü olduğunu anlayabilmekteyiz.

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 73 Cevabı

Osmanlı Devleti’nin fethettiği ülkelerde uzun yıllar egemenliğini kabul ettirmesinin nedenleri neler olabilir? Açıklayınız.

 • Cevap:
 • 1-Romayla ve Bizansla aynı. askeri güç.
  2-Türklerin devlet kurma ve yönetme becerisi.
  3-Tarihi şanslar.
  4-Ve savaşa dayanan ekonomik sistem. savaş varsa para vardır. ekonomi canlanır. toki yapmakla savaş çıkarmak aynı şeydir. savaşlarda yenilmeye başlayınca ekonomik sistem de çökmüştür.
  5-İslami referanslar

İnsanların bir arada huzur içinde yaşamasında hoşgörü niçin önemlidir?

 • Cevap: Hoşgörü, kendine aykırı gelse de her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiğince hoş görme durumudur. İnsanların bir arada mutlu bir şekilde yaşamaları için hoşgörü olmazsa olmazlardandır. Bir toplumda farklı inanca sahip, farklı ırktan ve farklı düşüncelerde insanlar bulunabilir. Bu farklılıklara hoşgörülü olunması toplumun huzurlu ve güvenli olmasını sağlar. Aksi taktirde çatışmalar, kavgalar ve gruplaşmalar yaşanır. Bu şekilde toplum yok olur gider.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla