7. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Ez De Yayıncılık Sayfa 75, 76, 77, 78 Okumak Cevapları

7. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Ez De Yayıncılık 3. Tema Okuma Kültürü Sayfa 75, 76, 77, 78 Okumak Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

OKUMAK

1. ETKİNLİK

7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 75 Cevabı

Metinde altını çizdiğiniz bölümleri kendi cümlelerinizle ifade ederek anlamlı bir paragraf oluşturunuz.

 • Cevap:  Okumanın insanı kültürlü bir insan yaptığı en önemli gerçekliklerden biridir. Kültürlü bir insan dünyanın neresine giderse gitsin farkını ortaya koyar. Kitaplar kimi zaman insanlardan daha yakın arkadaş olurlar. Bu nedenle kitapların kıymetini bilmeliyiz.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelime grupları ve cümlelerden anladıklarınızı kelime gruplarının geçtiği cümlelere, cümlelerin geçtiği paragrafa bakarak açıklayınız.

baldıran ağusu:

 • Cevap: Bir çeşit zehir.

donuk ve soğuk kalmak:

 • Cevap: Bir durum karşısında tepkisiz olmak.

tarihi aşıp gelmek:

 • Cevap: Eski zamanlardan kalmak.

donup kalmak:

 • Cevap: Bir durum karşısında şok olmak.

Yazı, zekânın fotoğrafıdır:

 • Cevap: Zeki bir insanın yazdıkları da güzel olur.

Güzel bir yazıyı okumak sönmüş gitmiş bir varlığın fotoğrafına bakmak gibidir:

 • Cevap: Güzel bir yazının kalıcılığı vardır.

3. ETKİNLİK

Metinden alınmış aşağıdaki cümlelerde geçen mecaz anlamda kullanılan kelimelerin altını çiziniz. Bu kelimeleri gerçek anlamlarıyla birer cümlede kullanınız.

Güzel yazılmış bir yazıyı okumak sönüp gitmiş bir varlığın fotoğrafına bakmak gibidir.

 • Cevap:   sönüp gitmek – Yaktığın ateş söndü gitti.

İnsanlık içinde, güneş gibi ışığı kendinden çıkan zekâlara yaklaşmak biraz yanmak olsa bile, pek çok aydınlanmaktır.

 • Cevap: Ev yanıyor.

4. ETKİNLİK

7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 76 Cevabı

Metnin başlığı ile içeriği arasındaki ilişkiyi sorgulayınız, düşüncenizi aşağıya yazınız. Siz de metne farklı başlıklar bulunuz.

Cevap:

 • Metne bulduğum başlıklar: Okuyunca Güzel, Okumanın Yararı, Okumak Güzeldir

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki resim, çizelge ve tabloların altındaki yazılarda yazım yanlışlarını bularak doğrularını yazınız.

osman hamdi bey gebzeden manzara

 • Cevap: Osman Hamdi Bey Gebze’den Manzara

yıllara göre nüfus artış grafiği

 • Cevap: Yıllara Göre Nüfus Artış Grafiği

atatürk ve halk

 • Cevap: Atatürk ve Halk

sümela manastırı

 • Cevap: Sümela Manastırı

6. ETKİNLİK

7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 77 Cevabı

“Yalnızlıkta dost ve arkadaş yokluğunun yerini ancak kitap tutabilir.” sözünden hareketle bir deneme yazınız.

 • Cevap:İnsanlar hayatları boyunca birbirlerine ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle insanlar arasındaki ilişkiler her insan için büyük bir öneme sahip olur. Arkadaş ve dost eksikliği yaşayan insanlar ise kendilerini mutsuz hissederler.Kendilerini mutsuz eden insanlar, bu yoklukta kitap alır ve kitap okumaya başlarlar. Bir anda kitapların da insanların hayatında önemli bir yere sahip olduğunu hisseden insanlar onları kendilerine arkadaş kabul ederler.

  Kitapların arkadaşlığı hiçbir zaman bitmez. Ne zaman nerede isterseniz kitaplar sizinle olur.

7. ETKİNLİK

7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 78 Cevabı

Aşağıdaki paragrafta bulunan fiilleri paragrafın altına alt alta yazınız. Fiillerin karşılarına da fiillerin yapısını yazınız.

İşte şimdi bütün işler bitmişti. Kitabım basılmış, gelmişti. Karşımda duruyordu. Paketi güçlükle açabildim. Bir tanesini elime aldım. Kokusunu içime çekerek baştan sona okudum. Bir süre sonra başkaları da okuyacak kitaplarımı, perde açıldı, ışıklar yandı. Sahnedeyim, bir an heyecandan düşeyazdım.

 • Cevap:

Cevap:

bitmişti: basit fiil

basılmış: türemiş fiil

gelmişti: basit fiil

duruyordu: basit fiil

açabildim: basit fiil

aldım: basit fiil

okudum: basit fiil

okuyacak: basit fiil

açıldı: türemiş fiil

yandı: basit fiil

düşeyazdım: birleşik fiil

8. ETKİNLİK

“aldır(mak), söylet(mek), incelet(mek), koşuver(mek), hisset(mek), anımsa(mak), boya(mak), gözden geçir(mek), ayır(mak), yol al(mak), alabil(mek), söz et(mek), dertleş(mek), tut(mak), bil(mek), sev(mek), koş(mak)” fiillerini özelliklerine göre aşağıdaki ilgili yerlere yazınız.

Basit Filler

 • Cevap: alabilmek – tutmak – bilmek – sevmek – koşmak

Türemiş Filler

 • Cevap: boyamak – ayırmak – inceletmek – söyletmek – aldırmak – hissetmek – dertleşmek

Birleşik Yapılı Fiiller

 • Cevap: koşuvermek – gözden geçirmek – yol almak – söz etmek