8. Sınıf Gizem Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 10 Cevabı

ÜNİTEMİZE HAZIRLANALIM

1. “Kader”, “kaza”, “rızık”, “ecel” ve “ömür” kavramlarını sözlüklerden araştırarak anlamlarını defterinize yazınız.

 • Cevap:
 • Kader: Allahın olacak şeylerin zamanını, yerini, özelliklerini ve nasıl olacaklarını önceden bilmesi ve takdir etmesidir.
  Kaza: Allah’ın önceden takdir ettiği şeyleri, zamanı geldiğinde yaratmasına, yani kaderin gerçekleşmesine denir.
  Rızık: Allah’ın herkese nasip ettiği, hayatının devamını sağlayan nimetlere verilen addır.
  Ecel: Allah’ın tüm canlılar için belirlemiş olduğu yaşam süresinin sona ermesine denir.
  Ömür: Yüce Allahın tüm canlılar için belirlemiş olduğu yaşam süresine verilen addır.

2. Kader ile ilgili iyimserliği ve kötümserliği çağrıştıran birer deyim bularak sınıfta açıklayınız.

 • Cevap:
 • İyimser: Kadere boyun eğmek; Yazgısına, talihine razı olmak.
  Kötümser: Kadere meydan okumak: Alın yazısının kişisel iradeyle değiştirilebileceğine inanarak savaşım vermek.

3. ‘Tevekkül” kavramının anlamını araştırarak defterlerinize yazınız.

 • Cevap:
 • Tevekkül, Müslümanların, bütün işlerinde Allahü tealayı vekil etmeleri; bir işe başlarken sebeplere yapıştıktan sonra Allahu Tealaya güvenmeleri; bütün işlerini Allahu tealaya ısmarlamaları; kalben O’na itimat etmeleri anlamına gelir.

4. Kur’an-ı Kerim’in mealinden Ayete’l-Kürsî’nin anlamını öğreniniz.

 • Cevap:
 • Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
  Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur.
  Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama.
  Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur.
  O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir?
  O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.)
  O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar,
  O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler.
  O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez.
  O, yücedir, büyüktür.

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla