8. Sınıf Gizem Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı

8. Sınıf Gizem Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı 

A) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Zekât ve sadakanın toplumsal yararları nelerdir?

  • Cevap: Zengin ve fakir arasındaki farkı ortadan kaldırır. Orta düzeyde olan insanların varlıklı insanlarla kaynaşmasını sağlar.

2. Hac ne demektir? Açıklayınız.

  • Cevap: Müslümanlığın 5 şartından biri olan Müslümanlarca zilhicce ayında yapılan Kabe’yi ziyaret ve tavaf töreni.

3. Kurban ibadetinin toplumsal yararları nelerdir? Açıklayınız.

  • Cevap: Hz. Muhammed, kurban etinin üç bölme ayrılmasını buyurmuştur. Birinci kısım ile aile kendi ihtiyaçlarını karşılayacak, ikinci kısım akraba ve yakınlara dağıtılacak, son kısım ise yoksul ve düşkün insanlara dağıtılacaktır. Bu sayede toplumdaki insanlar birbirlerine ısınacak ve aralarındaki mesafeler kaybolacaktır.

B) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.

  • Cevap:

( Y) 1. Zekât, mal ile yapılan bir ibadettir.
( D) 2. Hac ibadeti, hem mal ham de beden ile yapılan bir ibadettir.
(Y ) 3. Yoksullara sadaka veya zekâtı herkesin gözü önünde vermek gerekir.
(Y ) 4. Tavuk ve ördek gibi hayvanlar da kurban edilebilecek hayvanlardandır.

C) Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız.

(tavaf, vakfe, zekât, vakıf)

  • Cevap:

1. Müslüman’ın her yıl malının bir kısmının Allah (c.c.) rızası için belirli kişilere vermesine zekat vermek denir.
2. Kurban Bayramı’ndan bir gün önce, arife günü, Arafat denilen yerde bulunmaya vakfe
yapmak denir.
3. Sırf Allah (c.c.) rızası için insanlara yardım amacıyla kurulan kurumlara vakıf denir.
4. Belirli dualar okunarak Kâbe’nin etrafında yedi defa dönülmesine tavaf denilmektedir.

Ç) Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. I. Fakirlere
II. Borçlulara
III. Zenginlere
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerine zekât verilmez?
A) Yalnız I B) l-ll C) Yalnız III D) ll-lll

  • Cevap: C

2. Aşağıdakilerden hangisi yardımlaşma kurumu değildir?
A) Türk Kızılayı B) Karayolları Genel Müdürlüğü C) Mehmetçik Vakfı D) Türkiye Diyanet Vakfı

  • Cevap: B

3. Hacıların Kâbe’yi ziyaret ederken giydikleri özel giysiye ne denir?
A) İhram B) Fistan C) Libas D) Çarşaf

  • Cevap: A

4. Kâbe’de bulunan ve hacıların tavafa başlama noktası olarak kabul ettiği taşa ne ad verilir?
A) Müzdelife B) HacerüTEsved C) Mina D) Arafat

  • Cevap: B

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla