8. Sınıf Gizem Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı

8. Sınıf Gizem Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı 

1. Kur’an-ı Kerim’den Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanlar için örnek olduğunu ifade eden iki ayet meali bularak defterinize yazınız.

  • Cevap: Hz. Muhammed (S.A.V.), Yüce Allah’ın bütün insanlık için görevlendirdiği son peygamberdir. Rabb’imiz bu konuda“Muhammed … Allah’ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur…” ( Ahzâb suresi, 40. ayet.) ve “Biz, seni bütün insanlara … gönderdik…” (Sebe suresi, 28. ayet.) buyurmaktadır.

2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ahlakıyla ilgili örnekleri araştırıp öğreniniz. Öğrendiklerinizi sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.

  • Cevap: Peygamberimiz bütün kemâl ve güzellikleri kendisinde toplamış, örnek bir şahsiyettir O’nun mükemmel ahlâkını ciltler dolusu kitaplarla bile anlatmak mümkün değildir.  Peygamberimizin ahlâkı Kur’an ahlâkı idi Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah’ımız O’nun ahlâkını överek, şöyle buyurmuştur: “Yâ Muhammed! Şüphesiz sen yüce bir ahlâk üzeresin”   Peygamberimizin ahlâk ve yaşayışı Hz Aişe annemize sorulduğu zaman “Siz Kur’an okumuyor musunuz? O’nun ahlâkı Kur’an’dan ibâret idi” diye cevap vermiştir. Peygamberimiz (sas) Cenâb-ı Hakk’a şöyle niyaz ediyordu: “Allah’ım! Beni ahlâkın en güzeline yönelt, kötü ahlâktan uzaklaştır”   Peygamberimiz, aile fertleri ile iyi geçinir, ev işlerinde yol gösterir ve onlara yardım ederdi Bu konuda şöyle buyururdu: “En hayırlınız, ahlâkı güzel olanınız ve aile fertlerine en çok faydalı olanınızdır”

3. Danışarak iş yapmanın yararlarını arkadaşlarınızla tartışınız.

  • Cevap: Buna bilgi alışverişi de denebilir.  Farklı fikirler sonucu farklı sonuçlar elde ederiz. Bir çok fikrin arasından en mantıklı olanını yine kendimiz seçer ve o yolda ilerleriz.

4. “Hak” ve “adalet kavramlarının anlamını sözlüklerden bularak yazınız.

  • Cevap:

HAK; Doğuştan ve sonradan kazanılan insanların hayatını devam ettirebilmeleri için ve toplumsal düzeni sağlamaları amacıyla faydalandıkları her şeydir.

ADALET; Hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesi anlamına gelir.

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla