8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı – Öğün Yayınları

Kareli kâğıda kenar uzunlukları 3, 4 ve 5 br olan kareler çizelim ve bu kareleri keselim.
Elde ettiğimiz karesel bölgelerden, kenar uzunluğu 3 br ve 4 br olanları pembeyle, 5 br olanı maviyle boyayalım.
Kestiğimiz 3 kareyi, aralarında bir üçgen oluşturacak şekilde bir araya getirelim.
Karesel bölgelerin arasında oluşan üçgenin açı ölçülerini, açıölçerimiz yardımıyla bulalım.
O Karelerin arasında hangi çeşit üçgen oluşmuştur?
Dik açıyı oluşturan kenarların uzunluklarını b ve c harfleriyle gösterelim. Dik açı karşısındaki kenarın uzunluğunu a harfiyle gösterelim.
Pembe renkteki karelerin alanları toplamı ile mavi renkteki karenin alanı arasında nasıl bir ilişki vardır? Aradaki ilişkiyi, matematiksel olarak ifade ediniz.

Cevap:

8. sınıf matematik ders kitabı cevapları Tüm Cevaplar için tıkla!