8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 133 Cevabı – Öğün Yayınları

Koordinat düzleminde koordinatları A(3, 3), B(4, 1) ve C(6, 2) olan bir ABC üçgeni çizelim.
Üçgenimizin x eksenine göre yansıma altındaki görüntüsü olan A’B’C’ üçgenini çizelim.
ABC üçgenin x eksenine göre yansıması olan A’B’C’ üçgeninin koordinatlarını bulunuz.

ABC ve A’B’C’ üçgenlerinin köşelerinin koordinatlarını karşılaştırınız. Aralarında nasıl bir bağıntı vardır? Açıklayınız.

Siz de ABC üçgeninin y eksenine göre yansıması olan A”B”C” üçgenini çizerek koordinatlarını bulunuz.
ABC ve A”B”C” üçgenlerinin köşelerinin koordinatlarını karşılaştırınız. Aralarında nasıl bir bağıntı vardır? Açıklayınız. Koordinatlardaki farklılık ve benzerlikleri belirleyiniz.

Aşağıda uçakların kontrol kulelerindeki radar görüntülerini simgeleyen bir resim verilmiştir. Resmi inceleyiniz. Uçağın A, B, C, D noktalarına ilerlemesiyle orijin etrafında dönmesi arasındaki ilişkiyi görmeye çalışınız. Orijin etrafında dönmeyle ilgili günlük yaşamdan örnekler düşününüz. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

8. sınıf matematik ders kitabı cevapları Tüm Cevaplar için tıkla!