8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 14 Cevabı – Öğün Yayınları

1. Aşağıda verilen tam sayıların çarpanlarını ve asal çarpanlarını bulunuz.

a) 126
Asal sayı 1’e ve kendisine bölünen sayılardır.
126/2=63
63/3=21
21/3=7
7/7=1
144 asal çarpanları = 2, 3 ve 7’dir.
b) 144
144/2=72
72/2=36
36/2=18 2 ve 3 asaldır.
18/2=9
9/3=3
3/3 =1
144 asal çarpanları = 2, 3’tür.
c) 180
Asal sayı 1’e ve kendisine bölünen sayılardır.
180/2=90
90/2=45
45/3=15 
15/3=5
5/5=1
180 asal çarpanları = 2, 3 ve 5’tir.
ç) 210
210/2=105
105/3=35
35/5=7 
7/7=1
210 sayısının asal çarpanları : 2,3,5,7 yani 4 tanedir.
d) 300
300/2=150
150/2=75
75/3=25 
25/5=5
5/5 =1
210 sayısının asal çarpanları : 2,3,5,7 yani 4 tanedir.

2. Aşağıdakilerden hangisi 140 sayısının bir çarpanıdır?

A) 3
B) 7
C) 9
D) 12

Çözüm  : 

140:2=70
70:2=35
35:5=7
7:7=1
140 sayısının çarpanları 70,35,7,1.
140 sayısının asal çarpanları sadece 7 dir.

3. Aşağıdaki sayıları üslü ifadelerin çarpımı olarak yazınız.

a) 36  62 
b) 98  72 X 2
c) 189 3X7
ç) 385 5 X 7 X 11
d) 540 33 X 22 X 5
2017 – 2018 8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevaplarının tüm sayfalarına buradan ulaşabilirsiniz.Tıklayınız

4. Aşağıdakilerden hangisi 23 • 5 • 7 şeklinde asal çarpanlarına ayrılan tam sayıdır?

A) 140
B) 280
C) 300
D) 340
Çözüm -> 2 • 2 • 2 • 5 • 7 = 8 • 35 = 280

5. Aşağıda üslü ifadelerin çarpımı olarak verilen sayıları bulunuz.

a) 2 • 52  = 2 • 25 = 50
b) 32 • 72  = 9 • 49 = 441
c) 2 • 3 • 11 = 66
ç) 23 • 52  = 9 • 25 = 255
d) 2 • 32 • 5 = 2 • 9 • 5 = 90

6. 630 = 2 • x • 5 • 7 olduğuna göre, x aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3
B) 4
C) 5
D) 9
Çözüm – 630 = x • 70 ise x = 630 / 70 = 9
7. 80 ve 96 sayılarının asal çarpanlarının toplamını bulunuz.
Çözüm->
80 | 2
40 | 2
20 | 2
10 | 2
5 | 5
1
asal çarpanları : 2.4.5 = 80
96 | 2 Şeklinde yazılır.
48 | 2 2 üzeri 5 x 3 üzeri 1 şeklinde cevap bulunur
24 | 2
12 | 2 ( 2.2.2.2.2.3)
6 | 2
3 | 3 = 96
1
çarpanların toplamı : 2+3+5= 10