8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 183 Cevabı – Öğün Yayınları

Üçgensel kâğıdımıza yandaki gibi iki üçgen çizelim. Üçgenleri ABC ve ADE olarak isimlendirelim.

ABC ile ADE ni karşılıklı eşleştirelim.

Açıölçer yardımıyla ABC ile ADE nin açılarını ölçelim.

Bu iki üçgene benzer üçgenler diyebilir miyiz? Açıklayınız.

V Üçgenlerin karşılıklı kenar uzunluklarını ölçerek oranlayalım. Bu oranları karşılaştıralım.

Benzerlik oranının değerini bulunuz.

  • Cevap:

8. sınıf matematik ders kitabı cevapları Tüm Cevaplar için tıkla!