8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 186 Cevabı – Öğün Yayınları

Kareli kâğıdımıza kenar uzunlukları 18 cm ve 24 cm olan bir dikdörtgen çizelim.
Dikdörtgensel bölgeyi keserek çıkaralım.
Keserek çıkardığımız dikdörtgensel bölgeyi enine ve boyuna ikiye katlayalım.

Kat izlerinden keselim.
O Kaç parça elde ettiniz?
Elde ettiğiniz düzlemsel şekil nedir?
Elde ettiğiniz parçaları üst üste koyarak büyüklüklerini karşılaştırınız.
Bu parçalara eş şekiller diyebilir miyiz? Nedenini açıklayınız.
Birinci adımda çizdiğimiz dikdörtgen ile keserek elde ettiğimiz parçalardan birini, karşılıklı kenar uzunlukları ve açı ölçülerine göre karşılaştırınız. Bu iki şekle benzer şekiller diyebilir miyiz? Nedenini açıklayınız.
Benzerlik oranını bulunuz.

Cevap:

8. sınıf matematik ders kitabı cevapları Tüm Cevaplar için tıkla!