8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 20 Cevabı – Öğün Yayınları

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 20 cevaplarını bu sayfada bulabilirsiniz.

1. Aşağıdaki sayıların en büyük ortak bölenlerini bulunuz.

a) 15, 45
Çözüm->
15 45 | 3
 5  15 | 5
 1    3 | 3
      1
EBOB (15,45) = 3 X 5 = 15
b) 24, 72
Çözüm->
24 72 | 2 
12 36 | 2
 6  18 | 3
 3    9 |3
 1    3 | 3
       1
EBOB (24,72) = 2 X 2 X 3 X 3 = 36
c) 49, 21
Çözüm->
49 21 | 7
7    3  | 3
7    1 | 7
1       |
EBOB (49,21) = 7
ç) 8, 88
Çözüm->
8  88 | 2
4  44 | 2
2 21 | 2
1 21 | 21
     1 | 1
EBOB (8,88) = 2 X 2 X 2 = 8
d) 16, 96
Çözüm->
16 96 | 2
  8 48 | 2
  4 24 | 2 
  2 12 | 2
  1   6 | 2
       3 | 3
       1 | 
EBOB (16,96) = 2 X 2 X 2 X 2 = 16
e) 45, 55
Çözüm->
45 55 | 5
9   11 | 3
3   11 | 3
1   11 | 11
       1 |
EBOB (16,96) = 5

2. 36/120 kesrini en sade biçime getirebilmek için pay ve payda hangi doğal sayı ile bölünmelidir?

Çözüm – 12 ile bölerek buluruz. 3/12 olur.

A B 2
C B 3
D E 3
F G 5
H 1 5
1

 

2017 – 2018 8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevaplarının tüm sayfalarına buradan ulaşabilirsiniz.Tıklayınız

3. Yukarıdaki asal çarpan algoritmasında A ve B sayılarının ortak bölenlerinin bulunuşu verilmiştir. A ve B sayılarının en büyük ortak bölenini bulunuz.

Çözüm->
EBOB(A,B) = 3 X 5 = 15

4. Aşağıdaki sayılar, hangi sayılarla sadeleştirilirse en sade biçime getirilir?

a) 6 / 15  3 ile 2 / 5 
b) 12 / 36 12 ile 1 / 3 
c) 48 / 65
ç) 39 / 65
d) 84 / 126 6 ile 14 / 21

5. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?

A) EBOB (18, 36) = 18 (Doğru)
Çözüm->
18 36 | 2
  9 18 | 3
  3   6 | 3
 1    2 | 2
       1 |
EBOB(18,36) = 2 X 3 X 3 = 18
B) EBOB (13, 17) = 1 (Doğru)
Çözüm->
13 17 | 13
1   17 | 17
       1 | 
C) EBOB (24, 35) = 7 (Yanlış)
 
D) EBOB (75, 125) = 25 (Doğru)
Çözüm->
75 125 | 5 
15   25 | 5
  3     5 | 3
  1     5 | 5
         1 |
EBOB(75,25) = 5 X 5 = 25

8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 20. Sayfa Cevapları İki Doğal Sayının En büyük Ortak Böleni (EBOB)

6. (36, 84)ebob + (26, 39)ebob işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm->
36 84 | 2
18 42 | 2
  9 21 | 3
  3   7 | 3
  1   7 | 7
       1 |
EBOB(75,25) = 2 X 2 X 3 = 12
26 39 | 1
Sonuç 12 + 1 = 13 

7. A = 22 • 33 • 5 ve B = 2 • 32 • 11 ise EBOB (A, B) kaçtır?

A) 22 • 3
B) 2 • 32
C) 22 • 5
D) 5 • 11

8. Her birinde 36 kg ve 45 kg un olan iki torba, eşit kütlelerdeki paketlere torbadaki unlar birbirine karıştırılmadan paylaştırılıyor. En az kaç paket gerekir?

A) 8
B) 9
C) 10
D) 11
Çözüm->
36  45  | 3
12  15 | 3
4     5  | 
EBOB (36,45) = 9
36 kg un 9 kg eşit bölününce 4 paket
45 kg un 9 kg eşit bölününce 5 paket
Toplamda 9 paket oluyor.

10. Esra Hanım, kilerindeki 12 kg fasulye ve 15 kg nohutu eşit hacimli kaplara hiç artmayacak şekilde koymak istiyor. Bunun için Esra Hanım en az kaç tane kap almalıdır?

9. Boyu 120 m, eni 80 m olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçeninetrafına eşit aralıklarla (köşelere de konulmak üzere) kavak ağacı dikilecektir. Bu iş için en az kaç tane kavak ağacı gereklidir?

 

11. 44 ve 68 doğal sayıları en büyük hangi doğal sayıya bölünürse her iki sayıda da kalan 2 olur?

Çözüm->
44  68  | 2
22  34  | 2
11  17 |  11
1    17 |  17
       1  |
 2 X 2 = 4
EBOB(44,68) = 4
4 + 2 = 6

12. Uzunluğu 325 cm ve genişliği 400 cm olan dikdörtgen şeklinde bir banyonun tabanına birbirine eş kare şeklinde fayanslardan en az kaç tane yerleştirilebilir?

Çözüm ->
325 400 | 5
 65    80 | 5
13     20 | 2
 13    10 | 2
    13  5  | 5
    13  1  | 13
    1  
5 X 5 = 25
EBOB(325,400) = 25
325 / 25 = 13 
400 / 25 = 16
13 X 16 = 208 adet