8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 203 Cevabı – Öğün Yayınları

3. Yandaki grafikte Özge’nin haftalara göre ezberlediği İn gilizce kelime sayısı gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakiler den hangisi doğrudur?
A) Grafik, x eksenini (50, 0) noktasında kesmektedir.
B) Özge, 8. haftada 110 kelime ezberlemiştir.
C) Grafik, y eksenini kesmez.
D) Doğrunun denklemi y = 50 + x • 10’dur.

4. Aşağıdaki tabloların hangisinde değişkenler arasında doğrusal bir ilişki vardır?

5. Aşağıdaki doğru denklemlerinden hangisinin grafiği orijinden geçer?
A) 2x + 3y = 4 B) 2x = 8 C) 4x = 8y D) y – 2x – 8 = 0

6. Grafiği eksenleri kesen bir doğru denklemi yazınız ve grafiğini çiziniz.

7. Yandaki tabloda x değerlerine karşılıklı gelen y değerleri verilmiştir. Aşağı dakilerden hangisi bu değerler arasındaki ilişkinin doğrusal denklemidir?
A) 2x + 3y – 6 = 0 B) 2x – 3y + 6 = 0
C) 2x – y + 4 = 0 D) 2x – y – 6 = 0

8. Yanda grafiği verilen doğrunun denklemi aşağı dakilerden hangisidir?
A) 4x + 2y = 1 B) 2x + y = 4 C) 2y + x = 4 D) 2x – y – 2 = 0

Cevap:

8. sınıf matematik ders kitabı cevapları Tüm Cevaplar için tıkla!