8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 210 Cevabı – Öğün Yayınları

Antik Mısırlılar, tepelerin eğimlerini göstermek için tabelalar kullanıyorlardı. Örneğin tabelalara 1:6 gibi sayısal oranlar yazıyorlardı. Bunun anlamı, ufuk çizgisinden dikeye doğru olan açının, altı eş parçaya bölündüğünü ve eğimin bu parçalardan biri kadar olduğudur.

Dağın eğimini bulunuz.
Dağın eğimiyle l doğrusunun eğimi arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız. l doğrusunun denklemi ile eğimi arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

Cevap:

8. sınıf matematik ders kitabı cevapları Tüm Cevaplar için tıkla!