8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 211 Cevabı – Öğün Yayınları

Elektronik tablolama yazılımını kullanarak y = 3x + 2 doğrusunun grafiğini çiziniz.
O Doğrunun denklemi ile doğrunun grafiği arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız.
y = 3x + 2 denkleminde x’in katsayısını değiştirerek oluşan grafiklerin eğimlerindeki değişmeyi gözlemleyiniz.
y = 3x + 2 denkleminde x’in ve y’nin katsayılarını sabit tutup diğer sayısal değeri değiştirerek oluşan grafiklerin eğimlerindeki değişmeyi gözlemleyiniz.
y = ax + b biçimindeki denklemlerde x’in katsayısının değişmesi ile eğimdeki değişim arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

Yandaki resimde verilen dağın eğimini bulunuz.

Yandaki resimde verilen merdivenin eğimini bulunuz. Eğimi yüz de ve ondalık kesir cinsinden yazınız.

Aşağıda denklemleri verilen doğruların eğimlerini bulunuz.

Aşağıda denklemleri verilen doğruların eğimlerini bulunu

Cevap:

8. sınıf matematik ders kitabı cevapları Tüm Cevaplar için tıkla!