8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 213 Cevabı – Öğün Yayınları

Denklemi y = 2x – 4 olan doğrunun grafiğini, yandaki kareli kâğıda çizerek eğimini bulunuz. Eğimi “%” sembolüyle ifade ediniz.

y = ax + b biçimindeki bir denklemle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Bir doğru denklemidir. A(0, b) bu denkleme ait bir noktadır.
B) B(-—, 0) bu denkleme ait bir noktadır.
C) Bu denklemin grafiğini çizmek için koordinat düzleminde iki nokta belirlenmelidir.
D) Eğimi, m = -a ’dir.

Yanda grafiği verilen d doğrusu için aşağıda iste nilenleri bulunuz.
a) Yanda verilen d doğrusunun eğimini bulunuz.
b) Eğimi yüzde ve ondalık kesirle ifade ediniz.

Cevap:

8. sınıf matematik ders kitabı cevapları Tüm Cevaplar için tıkla!