8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 215 Cevabı – Öğün Yayınları

ax + by + 2 = 0 doğrusunun eğimi 2 ise -ja aşağıdakilerden hangisine eşittir

Aşağıda denklemi verilen doğrulardan eğimi en küçük olan doğru hangisidir?

A) y = x B) y = 2x + 2 C) y – 2x + 1 = 0 D) – x – y = 1

Denklemi 2x + 3y – 12 = 0 olan doğrunun grafiğini çizerek eğimini bulunuz.

Aşağıda grafiği çizilmiş olan doğrulardan hangisinin eğimi 1’den farklıdır.

Aşağıda denklemleri verilen doğruların eğimlerini bulunuz.

Cevap:

8. sınıf matematik ders kitabı cevapları Tüm Cevaplar için tıkla!