8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 227 Cevabı – Öğün Yayınları

Sınıftaki arkadaşlarınız, bilinmeyen değerleri bulana kadar bilinmeyen değerleri bulanlar, bu şekilde ipucu vermeye devam ediniz.
Bilinmeyen değerleri bulmak için nasıl bir yol izlediniz? Açıklayınız.
Bilinmeyen değerleri bulmak için genel bir yöntem kullanılabilir mi? Düşününüz. Ulaştığınız sonuçları arkadaşlarınızla paylaşarak tartışınız.

ALIŞTIRMALAR

Aşağıdaki denklem sistemlerini “yok etme metodu” ile çözünüz.

Aşağıdaki denklem sistemlerini “yerine koyma metodu” metodu ile çözünüz.

Aşağıdaki denklem sistemlerinin çözüm kümelerini bulunuz

Toplamları 525, farkları 115 olan sayıları bulunuz.

3 yıl önce Oya’nın yaşı, Suna’nın yaşının 4 katıydı. 5 yıl sonra Oya’nın yaşı, Suna’nın yaşının 3 katı olacaktır. Bu duruma göre Oya’nın ve Suna’nın şimdiki yaşlarını bulunuz.

Cevap:

8. sınıf matematik ders kitabı cevapları Tüm Cevaplar için tıkla!