8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 228 Cevabı – Öğün Yayınları

İki tam sayıdan büyüğünün küçüğüne bölümünde bölüm 8, kalan 1’dir. Küçüğün büyüğüne bölümünde bölüm 0,12 ve kalan 0 olduğuna göre iki tam sayıyı bulunuz.

Aşağıdaki problemleri, iki bilinmeyenli denklemler kurarak çözünüz.
a) İki sayının farkı 64’tür. Büyük sayının yarısı, küçük sayıdan 5 fazladır. Bu sayıları bulunuz.
b) Toplamları 80 olan iki sayıdan birinin y ’si, diğerinin -1 ’una eşittir. Bu sayıları bulunuz.
c) Baba ile oğlunun yaşlarının toplamı 60’tır. Babanın yaşı oğlunun yaşına ölünürse bölüm 3, kalan 4 oluyor. Baba ile oğlunun yaşlarını bulunuz.
ç) Bir çiftlikteki tavuk ve koyunların toplam sayısı 35, ayaklarının toplam sayısı 110’dur. Buna göre çiftlikteki tavuk ve koyunların sayısını bulunuz.

… sistemini sağlayan y değeri, aşağıdakilerden hangisidir?

… denklem sisteminin çözümü olan (x, y) sıralı ikilisi (4, 1) ise a + b kaçtır?

Aşağıdaki denklemlere uygun problemler kurunuz. Kurduğunuz problemleri boş bırakılan yerlere yazarak çözünüz.

Cevap:

8. sınıf matematik ders kitabı cevapları Tüm Cevaplar için tıkla!