8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 229 Cevabı – Öğün Yayınları

Yukarıdaki problemi, grafik kullanarak çözebilir misiniz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Problemi çözerken kullandığımız denklemlerin belirttiği doğruları, aynı koordinat düzleminde çizelim.
Grafik üzerinde bulduğumuz iki doğrunun kesim noktasını belirleyelim. Bu kesim noktasının koordinatlarını bulalım.
Problemimizi cebirsel yöntemle çözelim.
Doğrularınızın kesim noktasının koordinatlarıyla problemin cebirsel yöntemlerle elde ettiğiniz çözümünü karşılaştırınız.
Doğrusal denklem sistemlerinin grafik kullanarak çözümüyle ilgili nasıl bir sonuç elde ettiniz? Tartışınız.

Cevap:

8. sınıf matematik ders kitabı cevapları Tüm Cevaplar için tıkla!