8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 232 Cevabı – Öğün Yayınları

Elektronik tablolama yazılımlarını (Excel, Open Office vb.) kullanarak aşağıdaki denklem sistemini oluşturan denklemlerin grafiklerini aynı koordinat

Grafik üzerinde bulunan iki doğrunun kesim noktasını inceleyiniz. Denklem sistemini cebirsel yöntemlerle çözünüz.
Doğruların kesim noktasının koordinatıyla cebirsel yöntemlerle elde edilen çözümü karşılaştırınız.
Doğrusal denklem sistemlerinin, grafiklerin kullanılarak çözülmesiyle ilgili ulaştığınız sonuçları sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Aşağıda verilen denklem sistemlerinin çözümünü bilgisayarda elektronik tablolama yazılımlarını kullanarak bulunuz.

ALIŞTIRMALAR

Aşağıda boş bırakılan yerde, denklem sistemini sağlayan (x, y) sıralı ikilisini cebirsel yöntemle ve grafik kullanarak bulunuz. Sonuçları karşılaştırınız.

Cevap:

8. sınıf matematik ders kitabı cevapları Tüm Cevaplar için tıkla!