8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 239 Cevabı – Öğün Yayınları

Ses, saniyede ortalama 340 m yol alır. Bir uçağın, sesin hızını geçebilmesi için saniyedeki hızını belirten eşitsizliği yazınız.
Aşağıdaki ifadelere uygun eşitsizlikleri yazınız.
a) 3 fazlası 12’den küçük olan doğal sayılar
b) 2 fazlasının yarısı 10’dan büyük olan doğal sayılar
c) 4 eksiğinin 2 katı 16’dan küçük olan tam sayılar
ç) 3 katının 3 fazlasının yarısı 12’den büyük olan doğal sayılar
d) Karesinin 3 katı 48’den küçük olan tam sayılar
e) 5 katının 3 eksiği, 3 katının 4 fazlasından küçük olan tam sayılar
Aşağıdaki eşitsizliklerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Yanlış olan eşitsizliklerin yerine doğrularını yazınız.

Aşağıda sembolle verilen eşitsizliklerin okunuşlarını yanlarındaki noktalı yerlere yazınız.

Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri “eşit, büyük, küçük” ifadelerinden uygun olanı yazarak tamamlayınız.
Bir çıkarma işleminde fark negatif ise eksilen, çıkandan ………………………………
Bir çıkarma işleminde fark pozitif ise eksilen, çıkandan………………………………
Bir çıkarma işleminde fark sıfır ise eksilen, çıkana………………………………

3 katının 9 eksiği 12’den büyük olan tam sayılar kümesi ifadesine uygun eşitsizliği yazınız.

5 katının 3 eksiğinin yarısı 1’den küçük olan doğal sayılar ifadesine uygun eşitsizliği yazı

Cevap:

8. sınıf matematik ders kitabı cevapları Tüm Cevaplar için tıkla!