8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 270 Cevabı – Öğün Yayınları

Yanda verilen dik dairesel silindirin açınımını çizerek bu açınımı oluşturan düzlemsel şekillerin alanlarını bulunuz (r = 3).
Taban alanı 616 cm ve yüksekliği 32 cm olan silindirin yüzey alanını kaç cm dir (r = -3-)?
Yarıçapı 27 cm olan dik dairesel silindirin taban alanları toplamı yan yüz alanına eşittir. Bu silindirin yüksekliği kaç cm’dir (r = 3)?
Taban yarıçapı 30 cm ve yüksekliği 50 cm olan dik dairesel silindir şeklindeki tahta kütük, taban merkezlerinden geçecek şekilde iki eş parçaya ayrılıyor. Her bir parçanın yüzey alanını hesaplayınız (r = 3).
Yanda verilen dik dairesel silindir şeklindeki su tankı boyana caktır. Boyanacak yüzey kaç m2 dir (r = 3)?
Bir dik dairesel silindirin yüzey alanı 924 cm2 ve yüksekliği 15 cm’dir. Silindirin taban çevresi kaç cm’dir (r = 3)?
Yanda verilen dik dairesel silindir şeklindeki mumun yüzey alanını hesaplayınız (r = 3).

  • Cevap:

8. sınıf matematik ders kitabı cevapları Tüm Cevaplar için tıkla!