8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 285 Cevabı – Öğün Yayınları

Çembersel kâğıdımızda bir daire dilimi belirleyelim ve daire dilimimizi keselim (Şekil 1’de bulunan AOB).
Daire dilimimizin köşe noktalarını A, O, B olarak isimlendirelim.AO ve OB doğru parçalarını üst üste gelecek şekilde
(külah şeklinde) birleştirerek yapıştıralım.
Yapıştırdığınız OA ya da OB doğru parçası koninin hangi elemanı olabilir?
Diğer çembersel kâğıdımızın üzerine hazırladığımız külah şeklini yerleştirip uygun taban dairesini belirleyerek Şekil – 1 keselim.
Kestiğimiz daireyi külah modelinin tabanına yapıştıralım.
Elde ettiğiniz koni modelinin yüksekliği neresidir?
Koninin temel elemanları nelerdir? Düşününüz.
Koniyi hazırlama basamaklarınızı açıklayınız. Bundan yararlanarak koninin yüzey açınımını çiziniz.

Bulabildiğiniz ve yapabildiğiniz koni modellerini ya da fotoğraflarını sınıfa getirerek sınıfınızda bir sergi düzenleyiniz.

Cevap:

8. sınıf matematik ders kitabı cevapları Tüm Cevaplar için tıkla!