8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 304 Cevabı – Öğün Yayınları

Aşağıdaki daire grafiğinde bir ailenin aylık harcamaları gösterilmiştir. Daire grafiğinden yararlanarak verileri çizgi grafiğinde gösteriniz. Her iki grafiğin de birbirine göre üstün ve zayıf yönlerini belirtiniz.
Grafik: Bir Ailenin Aylık Harcamaları

Cevap:

8. sınıf matematik ders kitabı cevapları Tüm Cevaplar için tıkla!