8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 305 Cevabı – Öğün Yayınları

Aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi yanlıştır?
I. Üçgen dik prizmada tabanlar paraleldir.
II. Üçgen dik prizmada yanal ayrıtlar tabana diktir.
III. Yükseklik, üçgen prizmanın temel elemanıdır.
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Yanda verilen dikdörtgen dik prizmanın temel elemanlarını göstererek açınımını çiziniz.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.
( ) Prizmalar, tabanlarındaki şekle göre isimlendirilirler.
( ) Üçgen dik prizmanın 6 yüzü vardır.
( ) Kare, bir dik prizmanın yüzeylerinden biri olabilir.
( ) Eşkenar dörtgen, bir dik prizmanın yüzeylerinden biri olamaz.

Yanda açınımı verilen düzgün sekizgen dik prizmayı çiziniz. Prizmanın temel elemanlarını gösteriniz.

Aşağıdaki noktalı yerleri tamamlayınız.
a) Dik dairesel silindirde birbirine eş ve paralel iki daireden oluşan……………vardır.
b) Dik dairesel silindirin açınımında…………………..bölge ve……………..bölge vardır.
c) Dik dairesel silindirde eksen ve yükseklik aynı zamanda bir……………doğrudur.
ç) Tabanlardan birinin bir noktasından diğer tabana inilen dikmeye silindirin………………denir.

Cevap:

8. sınıf matematik ders kitabı cevapları Tüm Cevaplar için tıkla!