8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 307 Cevabı – Öğün Yayınları

Aşağıdaki noktalı yerleri tamamlayınız.
a) Ekseni tabana dik olan koniye……koni denir.
b) Konide……tane tepe noktası vardır.
c) Koninin açınımında bir………..dilimi ve bir…………vardır.
ç) Dik koni, eksen etrafındaki dönmelerde……………………………sahiptir.

Taban dairesinin yarıçapı 6 cm ve ana doğrusu 10 cm olan bir dik koninin yüzey açınımını çiziniz ve verilen boyutlara uygun koni oluşturunuz (r = 3 alınız.).

Yanda verilen koninin açınımını çiziniz (r = 3 alınız.).

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.
( ) Bir koninin bir tabanı vardır.
( ) Tabanı beşgen şeklinde olan piramidin 5 tane yüzü vardır.
( ) Bir altıgen dik prizmanın 12 köşesi vardır.
( ) Bir üçgen piramit inşa etmek için 4 tane üçgensel bölgeye ihtiyaç vardır.

Cevap:

8. sınıf matematik ders kitabı cevapları Tüm Cevaplar için tıkla!