8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 33 Cevabı – Öğün Yayınları

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 33 cevaplarını bu sayfada bulabilirsiniz.

ALIŞTIRMALAR

1- Aşağıdaki üslü sayıların değerlerini bulunuz.

a. (–2)5 b. (–4)3 c. (–8)–2 ç. 7–2 d. 10–1 e. (–6)–3

2- Aşağıdaki rasyonel sayıları, üslü sayı olarak yazınız.

a. 1/25  b. –1/27  c. -1/512  ç. 1/625  d. -1/1000 e. 1/243
3- Aşağıdaki eşitliklerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.
( ) 7–3 = 1/73
( ) (– 9)–3 = 1/29
( ) 28 = 1/2-8
( ) (– 12)–2 = – 1/144
( ) 1/255 = 5-3
( ) 1/1024 = 4-5

4- (– 2)9 = – 1/n eşitliğinde, n doğal sayısı kaçtır?

5- (– 3)–5 = – 1a  eşitliğinde, a tam sayısı kaçtır?

6- Okan, matematikle ilgili bir İnternet sitesinde çalışmaktadır. Okan’ın görevi matematik hakkında bilinmeyen ve merak edilen soruları araştırıp cevap vermektir. Okan’a gelen e–postalardan dördü aşağıda verilmiştir. Sizce Okan, bu soruları nasıl yanıtlamıştır?

a- 10-2 negatif bir sayı mıdır?
b- (–2)2 = + 4 ve –22 = – 4 işlemlerinde sonuçların neden farklı olduğunu açıklar mısınız?
c- Sıfırdan farklı bir sayının sıfırıncı kuvveti neden 1 olur?
ç- Negatif bir tam sayının negatif tek kuvveti neden negatif bir sayı olur?

7- Aşağıdaki sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümleyiniz.

a) 8,26 b) 25,08 c) 14,642 ç) 203,085

8- Aşağıdakilerden hangisi, çözümlemesi 2 • 103 + 3 • 100 + 2 • 10–2 olan sayıdır?

a) 23,2 b) 203,2 c) 230,2 ç) 2003,02
2017 – 2018 8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevaplarının tüm sayfalarına buradan ulaşabilirsiniz.Tıklayınız