8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı – Öğün Yayınları

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 39 cevaplarını bu sayfada bulabilirsiniz.

ALIŞTIRMALAR

1- Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız.

a) 32 • 34 b) 5–3 • 52   c) 72 • 7 ç) 62 • 63 d) 84 • 85
e) 10–2 • 10–4 f) 100 • 105 g) 28 • 29 ğ) 112 • 114 h) 234 • 23–6

2- Aşağıdaki çarpma işlemlerini üslü sayı olarak yazınız.

a. (-1/2) . (-1/2) . (-1/2)
b. (-1/5) . (-1/5)
c. (-1/4) . (-1/4) . (-1/4) . (-1/4)

3- Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız.

a) 23 • 53 b) 8–2 • 9–2 c) 45 • 35 ç) 63 • 33 d) 112 • 52

4- (– 8)x • (3)y = (– 24)4 eşitliğini sağlayan x ve y sayıları, aşağıdakilerden hangisidir?

A) x = 2    B) x = 3          C) x = 4         D) x = 4
y = 2              y = 1               y = 1             y = 4

5- 34 • 36 • 32 = 3a eşitliğini sağlayan a doğal sayısını bulunuz

6- Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız.

a) 58 : 56 b) 79 : 7–6 c) 48 : 47 ç) 11–12 : 117 d) 358 : 354

7- Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız.

a) 362 : 92 b) 633 : 73 c) 482 : 82 ç) 46 : 26 d) 123 : 80

8- Aşağıdaki eşitliklerde verilmeyen x, y ve z değerlerini bulunuz.

a) 82 : 42 = x ise x = ?
b) 127 : 125 = y ise y = ?
c) 64/29 = z ise z = ?

2017 – 2018 8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevaplarının tüm sayfalarına buradan ulaşabilirsiniz.Tıklayınız</div