8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı – Öğün Yayınları

  1. Aşağıda verilen kareköklü sayıları a/b şeklinde yazınız.
  2. Aşağıda verilen kareköklü sayıların katsayılarını kök içine alınız.
  3. Aşağıda, I. grupta verilen sayıların II. gruptaki eşitlerini bulunuz ve eşleştiriniz.
  4. Aşağıdaki sol sütunda verilen kareköklü sayıların a/b şeklinde yazılmış ifadelerini, sağ sütundan bulunuz ve önündeki harfle eşleştiriniz.
  5. Aşağıdaki eşitliklerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız.
  6. Alanı 98 m olan kare şeklindeki bahçenin bir kenarının uzunluğunu bulunuz.

Cevap:

8. sınıf matematik ders kitabı cevapları Tüm Cevaplar için tıkla!