8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı – Öğün Yayınları

0,36 ondalık gösterimini, yandaki yüzlük kart üzerinde renkli kalemlerimizle karesel bölge şeklinde modelleyelim.

Oluşturduğumuz karesel bölgenin ve yüzlük kartın bir kenar uzunluklarını oranlayalım. Bulduğumuz rasyonel sayıyı ondalık gösterim olarak yazalım.
0,36 ondalık gösterimini, kesir olarak ifade edelim.

Kesrin pay ve paydasındaki sayılar nasıl sayılardır? Düşününüz.

Verilen kesrin karekökünü bulalım. (Kesirlerde bölme işlemi ve tam kare sayıların karekökleriyle ilgili bilgilerini hatırlayınız.) Bulduğumuz sayı ile etkinliğimizin ikinci basamağında bulduğumuz ondalık gösterimi karşılaştıralım.

O Ondalık gösterimlerin kareköklerini bulmayla ilgili nasıl bir strateji geliştirebilirsiniz?Arkadaşlarınızla tartışınız.

O Siz de 0,81 ondalık gösteriminin karekökünü bulunuz.

Cevap:

8. sınıf matematik ders kitabı cevapları Tüm Cevaplar için tıkla!