8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 72 Cevabı – Öğün Yayınları

Aşağıdaki ondalık gösterimlerin kareköklerini hesaplayınız.
a. 0,04 b. 1,21 c. 0,36 ç. 0,16 d. 2,25 e. 2,89
f. 0,25 g. 1,44 ğ. 0,01 h. 0,81 ı. 12,96 i. 6,25
2 Aşağıdaki işlemleri yapınız.

3. Alanı 1,96 m olan kare şeklindeki mermerin bir kenarının uzunluğunu hesaplayınız.

4. Yandaki şekli inceleyiniz. Her bir kutuya üstündeki iki kutunun içindeki sayıların çarpımını yazarak A, B ve C sayılarını bulunuz.

5. Yandaki şemayı inceleyiniz
I. A, B ve C sayılarını bulunuz.
II. TA’ B işleminin sonucunu bulunuz.

6. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını yanlarında bulunan kutulara yazınız.

7. …. işleminin sonucunu bulunuz.

Cevap:

8. sınıf matematik ders kitabı cevapları Tüm Cevaplar için tıkla!