8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 77 Cevabı – Öğün Yayınları

24. 2x = a ve 3x = b ise 108x ifadesinin a ve b türünden eşiti, aşağıdakilerden hangisidir?

25. Aşağıdaki eşitliklerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.

26. Aşağıda verilen sayıların bilimsel gösterimlerini noktalı yerlere yazınız. Sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
a) 726 000 000 =………………………… b) 0,000007 =…………………………
c) 0,000000001 =………………………… ç) 30 220 000 =…………………………
d) ^09 =………………………… e) 645 • 1012 =…………………………

27.  Türkiye’nin nüfusu 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 77 695 904 kişidir. Buna göre, Türkiye’nin nüfusunun bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? (www.tuik.gov.tr)
A) 77,695 904 x 106
B) 0,77695904×108
C) 7,7695 904 x 107
D) 77,695 904 x 107

28. Aşağıdaki sayılardan hangisi tam kare sayı değildir?

29. Aşağıdaki sayılardan hangisi irrasyonel sayıdır?

30. Alanı 441 m olan kare şeklindeki bir tarlanın çevresinin uzunluğu kaç metredir?

8. sınıf matematik ders kitabı cevapları Tüm Cevaplar için tıkla!