8. Sınıf Öğün Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 102 Cevabı

A. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Periyodik sistemde grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklayınız.

 • Cevap: Grup sayısı elementin son katmandaki elektron sayısından, Periyot numarası ise katman sayısından belli olur.

2. Periyodik sistemde 2, 4, 7, 9, 5, 11, 15, 16, 18 no’lu elementlerin elektron katmanlarını ve elektronların dizilimlerini defterinize çizerek gösteriniz.

 • Cevap:

3. Metal ve ametal olan elementlerin özelliklerini söyleyiniz.

 • Cevap:

4. Soygaz olan elementlerin özellikleri nelerdir?

 • Cevap:

5. Soy gaz olmayan elementlerin neden soy gazlara benzemek istediğini ve bunu nasıl gerçekleştirdiğini açıklayınız.

 • Cevap:

6. Kimyasal bağ kavramını, iyonik ve kovalent bağların nasıl oluştuğunu açıklayınız.

 • Cevap:

7. Asit ve bazların genel özelliklerini açıklayınız.

 • Cevap:

8. Asit ve bazların günlük hayatta nerelerde kullanıldığına örnekler veriniz.

 • Cevap:

9. pH değerinin ne olduğunu günlük hayatta kullandığınız maddelerden örneklerle açıklayınız.

 • Cevap:

10. Asit yağmurlarının önlenmesi için neler yapılabileceğini örneklerle açıklayınız.

 • Cevap:

11. Kimyasal tepkime türlerini açıklayınız.

 • Cevap:

12. Kimyasal tepkimelerde kütlenin korunduğunu bir örnekle açıklayınız.

 • Cevap:

13. Yanma tepkimelerini bir örnekle açıklayınız.

 • Cevap:

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başlarındaki kutucuklara “D”, yanlış olanlara ise “Y” harfini yazınız.

(D) Doğadaki saf maddeler element ya da bileşik hâlinde bulunur.
(D) Alüminyum elementi sadece alüminyum atomlarından meydana gelir.
(Y) Suda iki oksijen ile iki hidrojen atomu bir araya gelmiştir.
(D) Kovalent bağ aynı cins atomlar arasında oluşur.
(Y) Periyodik sistemin sağ tarafında yer alan, ısıyı ve elektriği iyi iletmeyen, mat görünümlü elementler metal olarak adlandırılır.
(Y) İyonik bağlar metallerle ametaller arasında gerçekleşmez.
(D) Bir maddenin oluşumu oksijen atomu ile oluyorsa buna yanma tepkimesi adı verilir.
(D) Bileşik atomlarını bir arada tutan bağlara kimyasal bağ denir.
(Y) Mavi turnusol kâğıdını kırmızıya dönüştüren maddeler baz özelliği taşır.
(Y) Kırmızı turnusol kâğıdını mavi renge dönüştüren maddeler asit özelliği taşır.
(Y) pH ölçeğinde sayısal değer arttıkça asitlik de artar.
(D) Temizlik malzemeleri genellikle bazik özellik gösteren maddelerden üretilmiştir.
(D) Asit ve bazlar birbirine karıştırıldığında kimyasal tepkimeye girerler ve tuz ile su oluşur.
(D) Kimyasal tepkimelerde kütle korunur.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla