8. Sınıf Öğün Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 103 Cevabı

Aşağıdaki soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. Enerji düzeylerinde sırasıyla 2, 8 ve 6 elektron bulunan yüksüz bir atomun proton sayısı nedir?
A) 2 B) 8 C) 10 D) 16

  • Cevap: D

2. HCI molekülünde,
I. Atomlar arasında kovalent bağ vardır.
II. Hidrojen pozitif, klor negatif yüklüdür.
III. H ve CI atomları arasında bir tane kovalent bağ vardır.
yargılarından hangileri doğrudur? (1H, 17Cl)
A) Yalnız I B) II ve III C) I ve III D) I, II ve III

  • Cevap: A

3.
I. Kireç taşı (CaCO3)
II. Yemek tuzu (NaCI)
III. Amonyak (NH3)
Yukarıdakilerden hangileri iyonik yapılı bileşik değildir?
(20Ca, 6C, 8O, 11Na, 17Cl, 7N, 1H)
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I, II ve III

  • Cevap: C

4. Kimyasal bağlar ile ilgili,
I. Gaz hâlindeki iki atomdan molekül oluşurken dışarıya enerji verilir.
II. Kovalent bağ elektron ortaklığı ile kurulur.
III. İyonik bağ elektron alış verişi ile kurulur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, II ve III

  • Cevap: C

5.
I. 8K – 9L
II. 9M – 12N
III. 12Z – 16T
Yukarıdaki element çiftlerinden hangileri arasında iyonik bağ oluşur?
A) I ve II B) I ve IIl C) II ve III D) I, II ve III

  • Cevap: B

6. Aşağıdakilerden hangisi asitlerin özelliklerinden değildir?
A) Sulu çözeltilerinde (H+) iyonu vermesi
B) Sulu çözeltilerinin elektrik akımını iletmesi
C) Yapılarında hidrojen atomu bulunması
D) Mavi turnusol kâğıdını kırmızıya çevirmeleri

  • Cevap: D

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla