8. Sınıf Öğün Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 104 Cevabı

7.
I. Sabunlu su
II. Amonyaklı su
III. Limonlu su
Yukarıdakilerden hangileri baz özelliği gösterir?
A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I , II ve III

  • Cevap: B

8.
I. NH3 II. Ca(OH)2 III. CH3COOH (sirke)
Yukarıdakilerden hangileri kırmızı turnusol kağıdını mavi renge boyamaz?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) II ve III D) I, II ve III

  • Cevap: A

9. Aşağıdakilerden hangisi mavi turnusol kâğıdını kırmızı renge dönüştürmez?
A) HCI B) H2SO4 C) HNO3 D) NaOH

  • Cevap: D

10. Aşağıdakilerden hangisi bir sıvının asit özellikte olduğunu kesin olarak belirtir?
A) Elektrik akımını iletmesi
B) Suda çözünmesi
C) Suda çözünürken iyonlarına ayrışması
D) Suya (H+) iyonu vermesi

  • Cevap: D

11. Aşağıdakilerden hangisi bazların özelliklerinden değildir?
A) Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
B) Asitlerle tepkimeye girdiklerinde tuz oluşturur.
C) Kırmızı turnusol kâğıdının rengini mavi renge dönüştürür.
D) Suda çözündüklerinde (H+) verir.

  • Cevap: D

12. Aşağıdakilerden hangisi asit ve bazların sulu çözeltilerinin ortak özelliği değildir?
A) Elektrik akımını iletme
B) Turnusol kâğıdına etki etme
C) Ekşi olma
D) Tuz oluşturma

  • Cevap: C

13. HCI, NaOH ve NaCI’nin sulu çözeltilerine mavi turnusol kâğıdı batırılıyor. Buna göre her üç çözeltideki turnusol kâğıdının aldığı renk aşağıdakilerden hangisinde doğru olur?
HCl NaOH NaCl
A) Kırmızı Mavi Mavi
B) Kırmızı Kırmızı Mavi
C) Mavi Mavi Kırmızı
D) Mavi Kırmızı Mavi

  • Cevap: A

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla