8. Sınıf Öğün Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 105 Cevabı

8. Sınıf Öğün Yayınları Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 105 Cevabı 

14.
I. HNO3 + KOH ” KNO3 + H2O
II. HCl + NH3 ” NH4Cl
III. Zn + H2SO4 ” ZnSO4 + H2
yukarıda verilen tepkimelerden hangileri asit – baz tepkimesidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, II ve III

  • Cevap: A

15. Metal oksitleri genellikle bazik, ametal oksitleri genellikle asidik özellik gösterir. Buna göre,
I. K2O(k)
II. MgO(k)
III. CO2(g)
yukarıda verilen maddelerin hangileri bazik özellik gösterir? (6C , 12Mg , 19K)
A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

  • Cevap: D

16. Aşağıdaki maddelerden hangisinin sulu çözeltisi elektrik akımını iletmez?
A) Asit B) Tuz C) Şeker D) Baz

  • Cevap: C

17. “Periyodik tabloda aynı periyotta soldan sağa gidildikçe …………. artar.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri getirilebilir?
I. Atom numarası
II. Grup numarası
III. Elektron verme isteği
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, II ve III

  • Cevap: A

18. Yukarıdaki atomlar arasında ne tür bağ vardır?
A) İyonik bağ B) Kovalent bağ C) Nötr bağ D) Nükleer bağ

  • Cevap: B

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla