8. Sınıf Öğün Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 107 Cevabı

8. Sınıf Öğün Yayınları Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 107 Cevabı 

Yukarıdaki bardakta bulunan kırmızı çubuk sizce kırılmış mıdır?

 • Cevap:

Bardaktaki çubuk neden kırılmış gibi görülmektedir?

 • Cevap: Çünkü ışık ışınları havadan suya veya sudan havaya geçerken kırılıyor bu neden le kalemide kırık gösteriyor.

Işık bir cisimle karşılaşınca neler olur?

 • Cevap: Işık madde ile etkileşince ona çarpıp yansıyabilir. Böylece cisimleri görürüz. Karanlık ortam da ışık maddeye çarpıp yansımadığı için cisimleri göremiyoruz.

Işık hangi durumlarda yön değiştirir?

 • Cevap:

Işık hangi cisimlerden geçebilir?

 • Cevap:
  Işık saydam ve yarı saydam maddelerden geçer. Saydam maddelerden ışık tam geçer. Mesela camdan ışık tam geçer. Bu sayede içerisi diğerlerine nazaran aydınlanır. Yarı saydam maddelerden de kısmen geçer. Mesela buzlu camdan tam geçmez. Işığı biraz kırar ve öyle geçer. İçerisi tam şekilde aydınlanmaz.
  Opak maddelerden ise ışık hiç geçmez. Onlar ışığı soğururlar. Bu yüzden ışık geçmez. Mesela tahta bir maddeden ışık diğer tarafa geçmez.
  Bu yüzden ışık her maddeden geçmez.

İnce kenarlı mercekler ne işe yarar?

 • Cevap:
  Ortası, kenarlarına nazaran kalın olan mercektir. Merceğe herhangi bir şekilde gelen ışını kırarak optik eksene yaklaştırdığı için bu merceklere yakınsak mercek adı verilir. Asal eksene paralel olarak gelen ışınları kırarak bir noktada toplarlar. Bu nokta merceğin odak noktasıdır. Aynı uzaklıkta ve ters tarafta ikinci bir odak noktası daha bulunur.
  Bulunduğu ortama göre kırılma indisi n olan saydam maddeden yapılmış ve küresel yüzeylerinin eğrilik yarıçapları R1 ve R1 olan bir merceğin odak uzaklığı f ile gösterilirse: bağıntısı mevcuttur.
  Yarı çaplar, konveks (tümsek = dış bükey) yüzeyler için pozitif, konkav (çukur = içbükey) yüzeyler için negatif alınır. Şayet herhangi bir yüzey düzlemse yarıçapı sonsuz alınır. Odak uzaklığı, ince kenarlı merceklerde pozitif, kalın kenarlarda ise negatif olarak hesaplara dahil edilir. Cisim ve görüntüden gerçek olanların uzaklığı pozitif, zahiri (görünen) olanlarınki negatif alınır. İnce kenarlı merceklerde odak noktasından uzakta bulunan cisimlerin görüntüleri daima, gerçek ve terstir. Odak ile mercek arasındaki cisimlerin görüntüleri ise daima düz, zahiri ve cisimden büyüktür.
  İnce kenarlı mercek, İnce kenarlı mercek nedir, İnce kenarlı mercek hakkında bilgi, İnce kenarlı mercek ile ilgili bilgi, İnce kenarlı mercekler ne işe yarar

Kalın kenarlı mercekler ne işe yarar?

 • Cevap:
  Kalın kenarlı mercek, ortası kenarlarından daha ince olan merceklere denir. Merceğe herhangi bir şekilde gelen ışını, optik eksenden uzaklaştırdığı için kalın kenarlı merceklere ıraksak mercek adı verilir. Kalın kenarlı merceklerin meydana getirdiği görüntü daima düz, zahiri ve cisimden küçüktür.
  Bir merceğin odak uzaklığının metre cinsinden tersine o merceğin yakınsaması veya gücü denir. Bu güç, kırıcılık gücüdür. Merceğin odak uzaklığı ne kadar küçükse gücü veya yakınsaması o kadar büyük olur.
  Kalın kenarlı mercekler hangi amaçlarda kullanılır?
  El feneri ve ışıldaklarda ışığın yayılması için kullanılabilir.
  Miyopun (uzağı görememe sorununun) düzeltilmesi için kullanılan gözlükler kalın kenarlı mercekten yapılır.
  Asal eksene paralel gelen ışınları, asal eksenden uzaklaştırarak kıran merceklere kalın kenarlı mercek denir.
  Kalın kenarlı mercek, Kalın kenarlı mercek nedir, Kalın kenarlı mercek ne demek, Kalın kenarlı mercek hakkında bilgi, Kalın kenarlı mercek ile ilgili bilgi, Kalın kenarlı mercek ne işe yarar, Kimler kalın kenarlı mercek kullanır, Kalın kenarlı mercek nerede kullanır, Kalın kenarlı mercek nerelerde kullanır, Kalın mercek nerede kullanılır

Merceklerin kullanım alanlarına örnekler veriniz.

 • Cevap: 1. Gözlük camı
  2. Büyüteç
  3. Projeksiyon makinesi
  4. Mikroskop
  5. Dürbün
  6. Teleskop
  7. Fotoğraf makinesi
  8. Projektör

Işığı bir noktada toplamak mümkün müdür?

 • Cevap:

Saydam bir ortamda doğrusal olarak yayılan ışık, önüne konulan bazı opak maddeler tarafından yansıtılır. Aynı saydam ortamda, yayılmakta olan bir ışığın önüne başka saydam bir madde konursa acaba ne olur? Sizce bu ışık sahip olduğu hızı ve doğrultusunu koruyarak yayılmasını sürdürür mü? Yoksa hızında ve doğrultusunda bir değişiklik olur mu?

 • Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla