8. Sınıf Öğün Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 108 Cevabı

8. Sınıf Öğün Yayınları Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 108 Cevabı 

Etkinliğin Yapılışı
• Akvaryumu yarısına kadar su ile doldurunuz.
• Bulunduğunuz ortamı karartınız.
• Lazer kalemin ışığını suyun içine üstten ve yandan değişik açılarla gönderiniz. Işığın izlediği yolu takip ediniz.
• Lazer kalemin ışığını kalın cam takoz üzerine farklı açılardan gönderiniz.
• Gönderdiğiniz ışıkların sudaki yolunu, farklı açılarda olacak şekilde defterinize çiziniz.

Etkinlik Soruları

1. Değişik açılarda gönderdiğiniz ışık, havadan cama ve suya temas edince yön değiştirdi mi?

  • Cevap: Işığın havadan cama geçerken doğrultusunu değiştirdiğini, camdan tekrar havaya geçerken yine doğrultusunu değiştirdiğini gözlemlediniz. Aynı şekilde havadan suya, sudan tekrar havaya geçerken de doğrultusu değişti. Burada ortamların yoğunlukları farklı olduğu için ışık yön değiştirdi. Havanın yoğunluğu sudan azdır. Suyun yoğunluğu da camdan azdır

2. Işığın takip ettiği yolun değişmesinde ortamların hangi özelliği etkilidir?

  • Cevap: Işığın yoğunlukları farklı olan saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçerken doğrultu değiştirmesine kırılma adı verilir.

3. Verilen cam, su ve hava ortamlarından hangisinde ışığın yayılma hızının daha büyük olduğunu düşünüyorsunuz? Neden?

  • Cevap: Camın yoğunluğu daha az olduğu için ışığın hızı daha fazladır.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla