8. Sınıf Öğün Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı

8. Sınıf Öğün Yayınları Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 115 Cevabı 

Etkinlik Soruları

1. İnce kenarlı mercek üzerine gönderdiğiniz ışık ışınları mercekten sonra nerede toplanmıştır?

  • Cevap: İnce kenarlı merceğe sonsuz uzaktan gelen paralel ışık ışınları mercekten geçerken kırılarak bir noktada toplanır ve buradan tekrar yayılır. Kırılma, merceklerde iki kez gerçekleşir. İlki merceğe girişte, ikincisi ise mercekten çıkışta meydana gelir.

2. Büyüteç olarak kullandığınız merceğin odak uzaklığı kaç cm’dir?

  • Cevap:

3. Büyütecin üzerinde yazan rakamlarla sizin bulduğunuz rakam arasında bir ilişki var mıdır?

  • Cevap:

Etkinliğin Yapılışı
• Güneşli bir günde içi su dolu pet şişeyi beyaz kâğıdın üzerine bir süre tutarak kâğıtta meydana gelen değişiklikleri
gözlemleyiniz.
• Aynı işlemi kırık cam parçası ile tekrarlayıp gözlemlerinizi not ediniz.
• Büyüteci güneş ışınlarına tutarak güneş ışınlarının kâğıt üzerinde toplanmasını sağlayınız. Kâğıdı büyütecin altında tam odak noktasına yerleştiriniz. Bir süre bekleyiniz. Kâğıtta meydana gelen değişiklikleri gözlemleyiniz. Araç ve gereçler: Büyüteç, cam kırıkları, içi su dolu pet şişe, A4 kâğıdı

Etkinlik Soruları

1. Cam kırıkları ve içi su dolu pet şişelerin ormanda olduklarını düşünerek ne gibi sonuçlara yol açabileceğini arkadaşlarınızla tartışınız.

  • Cevap: Ormanlık alana bıraktığınız cam parçaları, içi su dolu pet şişeler, cam şişeler ince kenarlı mercek görevi yaparak güneş ışınlarını bir noktada toplayıp orman yangınlarına sebep olabilmektedir.

2. Büyüteçle kâğıdı tutuşturduğunuzda merceklerin tehlikesini fark edebildiniz mi?

  • Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla