8. Sınıf Öğün Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 124 Cevabı

C. Aşağıdaki soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. Uzaklaşan uçağın oluşturduğu ses gittikçe azalır ve bir süre sonra duyulmaz. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ses bir enerji türüdür ve ses iletimi sırasında, enerji dönüşümüyle ısı enerjisine dönüşerek duyulmaz olur.
B) Sesin şiddetli oluşu onun kuvvetli ya da hafif olmasını belirlediğinden, uçak uzaklaştıkça sesin şiddeti azalır ve duyulmaz olur.
C) Saniyedeki titreşim sayısı arttıkça ses inceldiğinden uçak uzaklaştıkça sesin titreşimi artar ve incelen ses duyulmaz olur.
D) Ses dalgalarının kulak zarını titreştirmesiyle insanlarda işitme gerçekleşir. Kulaktaki işitme reseptörleri bir süre sonra yorulduğundan zamanla ses duyulmaz olur.

  • Cevap:

2. Havai fişek gösterilerini izlerken patlama sesini görüntünün ardından duyarız. Ancak Güneş’te meydana gelen patlamaları duyamayız. Yukarıdaki olayları aşağıdaki ifadelerden hangileri açıklar?
I.Işık hızı, ses hızından daha büyüktür.
II.Ses hızı yayıldığı ortamın sıcaklığına göre değişir.
III.Sesin yayılabilmesi için maddesel bir ortama ihtiyaç vardır.
A) Yalnız III B) I, II ve III C) Yalnız I D) l ve III

  • Cevap:

3. Yarasalar sürekli ses çıkarır. Çıkardıkları bu sesler böceklere çarparak geri döner. Böylece avlarını kolayca bulurlar. Bu duruma benzer bir olay aşağıdaki örneklerin hangisinde belirtilmiştir?
A) Evde ayaklarımızı yere vurarak yürüdüğümüzde alt kattaki komşunun rahatsız olması
B) İki taş parçasını önce havada, daha sonra da su içinde birbirine çarptığımızda sudaki sesin daha kalın olması
C) Jetler alçaktan uçtuklarında, o yerleşim bölgesindeki evlerin camlarının kırılması
D) Balıkçı gemilerinin ses dalgalarından faydalanarak balık sürülerini tespit etmesi

  • Cevap:

4. Ayşe, gök gürültüsünü şimşek çaktıktan 5 saniye sonra duyuyor. Şimşeği oluşturan bulutların Ayşe’ye uzaklığı kaç metredir? (Sesin havadaki yayılma hızı=340 m/s)
A) 1020 m B) 1700 m C) 2000 m D) 2200 m

  • Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla