8. Sınıf Öğün Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 125 Cevabı

5. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Sudaki dalgıç, havadaki martıyı olduğundan daha uzakta görür.
B) Işığın havadaki hızı, sudaki hızından küçüktür.
C) Işık prizmadan geçerken oluşan renkler eşit oranda kırılmıştır.
D) Suyun içine tamamen dalan gözlemci balığı olduğundan daha küçük görür.

  • Cevap:

6. Bir gözde görüntü, şekildeki gibi, mercekle retina tabakası arasında oluşuyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Gözün yapısındaki ince kenarlı mercekte yapısal bozukluk yoktur.
B) Göz bozukluğunun düzeltilmesi için ince kenarlı mercek kullanılmalıdır.
C) Gözde hipermetrop göz kusuru vardır.
D) Gözde miyop göz kusuru vardır.

  • Cevap:

7. Kalın kenarlı mercekte görüntü oluşumuyla ilgili,
I. Cisimler merceğe ne kadar yakın olursa görüntü merceğe o kadar yaklaşır.
II. Cisim asal eksen üzerinde ise görüntü ters ve gerçektir.
III. Cisimler asal eksen üzerinde ise görüntü cismin boyundan küçük olur. yargılarından hangileri doğrudur?
A) I B) II C) III D) I ve III

  • Cevap:

8. İnce kenarlı mercekte görüntü oluşumuyla ilgili,
I. Cisim odak noktasında ise görüntü sonsuzdadır.
II. Cisim merkezde ise görüntü merkezde oluşur.
III. Cisim mercekle odak arasında ise görüntü cismin arkasında oluşur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

  • Cevap:

9. Mercekler aşağıdaki alanlardan hangilerinde kullanılmaz?
A) Göz sağlığında
B) Mikroorganizmaları görmede
C) Otomobillerde
D) Uzaydaki gezegenleri görmede

  • Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla