8. Sınıf Öğün Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 126 Cevabı

10. Merceklerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Günlük yaşantıda kullanılır.
B) Ateş yakılmasında kullanabilir.
C) Mikroskopta yer alır.
D) İnce ve kalın kenarlı mercekler aynı özelliğe sahiptir.

  • Cevap:

11. Maddeleri ayrıntılı olarak inceleyebilmek için aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılır?
A) Mercekler B) Kesici araçlar C) Delici araçlar D) Parlatıcı araçlar

  • Cevap:

12. Sesin hızı, yayıldığı ortamın,
I. Sıcaklık II. Yoğunluk III. Hacim
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
A) I ve II B) II ve III C) I ve III D) I, II ve III

  • Cevap:

13. Aşağıdaki maddelerden hangisi sesi en hızlı iletir?
A) Hava B) Çelik C) Su D) Hidrojen

  • Cevap:

14. Sesin havadaki hızı 340 m/s ise ses, 10 saniyede kaç metre yol alır?
A) 34 m B) 340 m C) 3400 m D) 340 000 m

  • Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla