8. Sınıf Öğün Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 141 Cevabı

Etkinlik Soruları
1. Küçük kâsede biriken suyu içebilir misiniz?

  • Cevap:

2. Deneyde yaptıklarınız doğada nasıl gelişmektedir?

  • Cevap:

3. Deneyde kullandığınız malzemelerin doğadaki karşılıkları nelerdir?

  • Cevap:

4. Su döngüsü olmasa idi canlılar bundan nasıl etkilenirdi?

  • Cevap:

Doğada azot döngüsü düzenli bir şekilde sürmektedir. Bu döngüdeki en önemli kayıplardan biri, yer altı suları ve akarsularla taşınan nitrat tuzlarının çökelti oluşturmasıdır. Çökelen azot döngüden uzaklaşır. İnsan etkisiyle azot çevrimi iki yoldan engellenir. Birincisi kimyasal gübre elde etmek amacıyla havadaki serbest azotun yapay yollarla tutulup azotlu gübreler üretilmesidir. Toprağa gübre olarak verilen bu azot bileşikleri su ile taşınarak döngü dışında kalır. İkincisi ise fosil yakıtlardan çıkan azot oksitlerin yağmurla asit yağmuru oluşturmasıdır. Asit yağmurlarının canlı ve cansız varlıklara olan etkilerinin neler olduğunu sınıfınızda arkadaşlarınızla tartışınız.

  • Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla