8. Sınıf Öğün Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı

8. Sınıf Öğün Yayınları Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 54 Cevabı 

5. “Basit makineler ……………….. ya da ……………….. kazandırarak iş yapma kolaylığı sağlar.” cümlesindeki boşluklara sırasıyla hangi seçenekte verilenler getirilebilir?
A) İşten – Enerjiden B) Enerjiden – Yoldan C) Kuvvetten – Yoldan D) Kuvvetten – İşten

  • Cevap: C

6. Bir basit makine için;
I. Kuvvet kazancı sağlar.
II. İşten kazanç sağlar.
III. İş yapmada kolaylık sağlar.
yargılarından hangileri söylenemez?
A) Yalnız l B) Yalnız II C) II – III D) I – II – III

  • Cevap: B

7. Yanmakta olan kömürü tutmak için kullanılan maşa hangi tür basit makinedir?
A) Eğik düzlem B) Kaldıraç C) Kama D) Çıkrık

  • Cevap: B

8. Yukarıdaki şekilde, tahterevallinin B ucundaki çocuğun, A ucundaki çocuğu kaldırabilmesi için ne yapılmalıdır?
A) Destek, A ucundaki çocuğa doğru kaydırılmalıdır.
B) Destek, B ucundaki çocuğa doğru kaydırılmalıdır.
C) B ucundaki çocuk desteğe doğru yürümelidir.
D) Daha kalın çubuk kullanılmalıdır.

  • Cevap: B

9. Yukarıdaki şekilde yer alan E dişlisi ok yönünde döndürüldüğünde K, L, M ve N dişlilerinden hangisinin dönme yönü E’ninki ile aynı olur?
A) N B) L C) K D) M

  • Cevap: D

10. Yukarıdaki şekillerde türdeş çubuklar ve eşit kütleli cisimler kullanılmıştır. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur (Çubukların ağırlıkları önemsemeyiniz.)?
A) Şekil I’deki cismi kaldırmak için kullanılan kuvvet daha büyüktür.
B) Şekil I’deki cisim hiçbir zaman dengede durmaz.
C) İki düzenekte cisimleri kaldırmak için uygulanan kuvvetler eşittir.
D) Şekil II’deki cismi kaldırmak için kullanılan kuvvet daha büyüktür.

  • Cevap: D

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevaplarının Hepsi İçin Tıkla

YORUMLAR

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SINAV DUYURULARI
KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER
Mobil Uygulamamız YayındaGoogle Play'den İndir
+ +